Puls massage

Practical Health
Natuurgeneeskundige praktijk Mirjam Jongen
Bij een pulsmassage  ligt u aangekleed op de behandeltafel en
het lichaam wordt vanuit het bekken in beweging gebracht door
het lichaam te wiegen. Dit wiegen brengt de waterhuishouding
in beweging: de golvende pulsen stromen van boven naar
beneden. Al snel ervaart men een diepe ontspanning. Hierdoor
komen we plekken van het lichaam tegen waar spanningen
vastgehouden worden; onze blokkades. Door onze aandacht
naar deze plek te brengen is het mogelijk de spanning los te
gaan laten.

Een pulsmassage kan door vrijwel iedereen ingezet worden. Bijvoorbeeld door:
Mensen die eens graag willen ontspannen (een cadeautje voor jezelf of voor
iemand die je een plezier wilt doen)
Dementerende bejaarden; de verkramptheid van de spieren zal afnemen waardoor
deze mensen meegaander in hun beweging zullen worden
Mensen die een fysiotherapeut bezoeken; de Pulsmassage is hierbij een zeer
goede ondersteuning
Mensen met een burn-out; via het lichaam leert men zijn eigen grenzen kennen en
hanteren

Mirjam Jongen    Rodebachstrasse  26     Tȕddern  06-13252151